Bestuur

Het bestuur van VPCPO De Akker wordt gevormd door zes personen. We streven er naar dat elke school in het bestuur van de vereniging is vertegenwoordigd.

Het bestuur van VPCPO De Akker bestaat uit de volgende personen:

  • De heer C. van Dijk – voorzitter
  • De heer J.L.Steenbergen – secretaris
  • Mevrouw B. van Oene-Teunissen – penningmeester

Er zijn drie vacatures.

De overige gegevens van de bestuursleden vindt u in de schoolgidsen.

In verband met de mogelijke fusie met het bestuur van de Timotheüsschool te Oldebroek en de aanpassing van het bestuursmodel is er voor gekozen de vacatures (nog) niet te vervullen.

In de ledenvergadering van 4 april 2017 hebben de leden van VPCPO De Akker ingestemd met het wijzigen van de rechtsvorm. In de loop van 2017 zal deze worden gewijzigd tot stichting.