Over De Akker

VPCPO De Akker stáát voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, het uitgangspunt is. In dagopeningen, bijbelvertellingen en vieringen krijgt dit dagelijks vorm in school. Bij de godsdienstige activiteiten wordt samengewerkt met diverse plaatselijke kerken.
De vereniging draagt sinds mei 2005 de naam ‘De Akker’. We weten ons hierbij geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.