Geschiedenis

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Akker, kortweg VPCPO De Akker, bestaat sinds 1 januari 2004. Deze schoolvereniging is ontstaan na een fusie tussen de Hervormde Schoolvereniging te Wezep/Hattemerbroek en de Vereniging CNS te Oldebroek/’t Loo. Beide schoolverenigingen bestonden al vele jaren en behoorden tot de oudste schoolverenigingen in de gemeente Oldebroek. Later heeft ook het bestuur van de Koldewijn Schoele te Kamperveen zich bij VPCPO De Akker aangesloten.

De vereniging draagt sinds mei 2005 de naam ‘De Akker’. We weten ons hierbij geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis.