Schoolcommissie

Om er voor te zorgen dat in de vereniging het belang en de identiteit van de eigen, plaatselijke school goed vertegenwoordigd is, is aan iedere school een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie wordt gevormd door enkele ouders van de school en komt op regelmatige momenten bijeen. De schoolcommissie gaat dan in gesprek met de directie van de school over actuele zaken en vormt daarmee een klankbord voor de directie.
De schoolcommissie vertegenwoordigt in benoemingsprocedures van personeel de vereniging.

De namen en overige gegevens van de schoolcommissie vindt u in de schoolgids van de desbetreffende school.