Geschiedenis

De Akker, stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving, kortweg Stichting De Akker, is ontstaan na de fusie van de Timotheusschool te Oldebroek en VPCPO De Akker, eveneens te Oldebroek. Deze fusie vond op 1 juli 2017 plaats.

De voormalige VPCPO De Akker was ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde Schoolvereniging te Wezep/Hattemerbroek de Vereniging CNS te Oldebroek/’t Loo en het bestuur van de Koldewijn Schoele te Kamperveen.

Op 1 augustus 2017 is basisschool Het Noordermerk op Noordeinde eveneens onderdeel van De Akker geworden.

De stichting draagt de naam ‘De Akker’. We weten ons hierbij geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.