Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht – bestaande uit vijf leden – houdt toezicht vanuit betrokkenheid en geeft daarbij ruimte aan het College van Bestuur om hun functie uit te oefenen. De onderlinge samenwerking – zowel binnen de Raad als tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur – kenmerkt zich door een proactieve instelling, waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de missie en visie en het strategisch koersplan van De Akker. De Raad van Toezicht streeft een ontwikkeling na van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: C. van Dijk
  • Vicevoorzitter: vacant
  • Lid: vacant
  • Lid: B. van Oene-Teunissen
  • Lid op voordracht GMR: M. van de Streek