Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht – bestaande uit vijf leden – houdt toezicht vanuit betrokkenheid en geeft daarbij ruimte aan het College van Bestuur om hun functie uit te oefenen. De onderlinge samenwerking – zowel binnen de Raad als tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur – kenmerkt zich door een proactieve instelling, waarin wordt gewerkt aan het realiseren van de missie en visie en het strategisch koersplan van De Akker. De Raad van Toezicht streeft een ontwikkeling na van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht.

Download onze toezichtsvisie

Carlo van Dijk (voorzitter)

Mijn primaire drijfveer is nieuwsgierigheid. Dat is voor mij ook reden geweest om actief te worden voor de raad van toezicht van De Akker: ik wilde me verdiepen in deze onderwijsinstelling in mijn eigen gemeente. Op dit moment gaat het me er vooral om met het bestuur mee te denken hoe visie vertaald kan worden naar actie en resultaten. Mijn pragmatische en creatieve instelling en een achtergrond in het openbaar bestuur komt daarbij prima van pas. Mijn motto is ‘denk aan alles wat wél kan’. Als voorzitter van de raad leid ik de vergaderingen en bewaak de verantwoordelijkheden. Een klimaat van vertrouwen en samenwerking en een professioneel kritische houding zijn daarin voor mij erg belangrijk.

foto Carlo van Dijk

Belinda van Oene (penningmeester)

Mijn doel is om van toegevoegde waarde te zijn voor De Akker, waarbij ik niet alleen mijn kennis op het gebied van financiële dienstverlening inzet, maar ook mijn kritische houding als bedrijfskundige. Ik vind het niet alleen belangrijk om mee te denken hoe de strategische koers van de stichting door vertaald kan worden naar de praktijk, maar ook dat de financiële mogelijkheden die er zijn, optimaal benut worden om alle kinderen van De Akker de kans te geven tot bloei te komen. Het blijven denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden met een kritische noot typeren mij.

foto Belinda van Oene

Mark van de Streek (op voordracht GMR)

Op De Akker zie ik het als een waardevolle uitdaging om strategische uitdagingen door te vertalen naar operationele doelstellingen. Waarbij mijn overtuiging is dat met het zetten van kleine volgende stappen we gezamenlijk experimenteel mogen leren om de organisatie te richten. Mijn wens is dat iedereen binnen de Akker elke dag trots kan benoemen wat zijn/haar bijdrage was in: Elk kind tot bloei! Als doelgerichte enthousiasteling ben ik op zoek naar de juiste volgorde der dingen.

foto Mark van de Streek

Nathalie Polinder

Verbinding maken, samen resultaten boeken en denken vanuit lange termijn. Die ingrediënten voeg ik graag toe in de Raad van Toezicht. Met een HR achtergrond breng ik ook deze inhoudelijke expertise in. Ik vind het belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen en graag naar school gaan. Daarnaast dat álle medewerkers met plezier werken bij Stichting de Akker. En de RVT op een betrokken en integere wijze haar werk doet zodat iedereen tot bloei komt.

foto Nathalie Polinder

Adriëtta Bos

Vanuit mijn kernwaarden vertrouwen, betrokkenheid en bloei met daarnaast mijn expertise op onderwijs wil ik graag een waardevolle en inhoudelijk bijdrage leveren aan de RvT van stichting De Akker. Hierbij staan de kinderen, ouders en medewerkers van De Akker voorop. Door mijzelf steeds de vraag te stellen: ‘doen we de goede dingen, en doen we ze goed?’, blijf ik op zoek naar ontwikkeling om de volgende stap te zetten, waarbij transparant zijn en naar elkaar luisteren voor mij heel belangrijk zijn. Iedereen tot bloei! Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

foto Adriëtta Bos